6. Menyen «Bilete»

6.1. Oversyn

Figur 16.54. Innhaldet i «Bilete»-menyen

Innhaldet i «Bilete»-menyen

Menyen Bilete inneheld kommandoar som påverkar heile biletet på ein eller annan måte, ikkje berre eit lag eller andre spesifiserte område på biletet.

[Notat] Notat

Du kan også finna andre punkt i menyen enn dei som vert omtalte her. Desse er ikkje ein del av GIMP, men er lagt inn av tredjeparts programtillegg. Du kan finna nærare informasjonar om desse funksjonane i dokumentasjonen til programtillegget.