6.5. Κατάσταση γκρι κλίμακας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Κλίμακα του γκρι για να μετατρέψετε την εικόνα σας σε κλίμακα του γκρίζου. Η τελική εικόνα γκρίζας κλίμακας θα έχει ένα μοναδικό κανάλι που αποτελείται από διάφορες αποχρώσεις του γκρίζου από μαύρο μέχρι άσπρο.

Ο αριθμός των διαθέσιμων τονικών βημάτων μεταξύ μαύρου και λευκού εξαρτάται από την ακρίβεια της εικόνας:

Με ακρίβεια ακεραίου:

Με ακρίβεια κινητής υποδιαστολής: ο διαθέσιμος αριθμός τονικών βημάτων σε μια εικόνα γκρίζας κλίμακας εξαρτάται από το καθορισμένο βάθος δυαδικών (8, 16 ή 32 δυαδικά) και τον τύπο κινητής υποδιαστολής που ζητείται από το πρόγραμμα (δείτε αριθμητική κινητής υποδιαστολής για λεπτομέρειες).

6.5.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through ImageModeGrayscale.