Tillegg B. Å rapportere feil og forslag til forbetringar

Innhald

1. Forsikra deg om at det verkeleg er ein feil
2. Rapportering av feil

Trist å måtte innrømma det, men til nå har ingen versjonar av GIMP vore absolutt feilfrie. Det vil nok også vere tilfelle for komande versjonar av GIMP. Trass i alle gode intensjonar, vil det i eit så komplisert program som GIMP alltid dukka opp bruksmåtar eller -kombinasjonar som ingen hadde tenkt på førehand skulle kunne skje. Dette er eit problem alle programutviklarane kjenner godt til — eller i det minste burde kjenne til.

Erkjenninga av at det finst feil, betyr likevel ikkje at feil skal aksepterast. Dersom du finn ein feil i GIMP, vil utviklarane svært gjerne få grei på det, slik at dei i det minste kan gjere forsøk på å utbetra han.

Dersom du oppdagar at GIMP i visse samanhengar oppfører seg unormalt, kan det hende du har dumpa over ein feil med programmet. Kva bør du gjere? Korleis rapportera feilen?

[Tips] Tips

The procedure for making an enhancement request—that is, for asking the developers to add a missing feature—is the same as the procedure for reporting a bug.

In common with many other free software projects, GIMP uses a bug-reporting mechanism called GitLab. This is a very powerful web-based system, capable of managing thousands of bug reports without losing track. In fact, GIMP shares its GitLab database with the entire Gnome project.

1. Forsikra deg om at det verkeleg er ein feil

The first thing you should do, before reporting a bug, is to make an effort to verify that what you are seeing really is a bug. It is hard to give a method for doing this that applies to all situations, but reading the documentation will often be useful, and discussing the question on IRC or on Discourse may also be quite helpful. If you are seeing a crash, as opposed to mere misbehavior, the odds that it is a true bug are pretty high: well written software programs are not designed to crash under any circumstances. In any case, if you have made a conscious effort to decide whether it is really a bug, and at the end still aren't sure, then please go ahead and report it: the worst that can happen is that you will waste a bit of time for the development team.

[Notat] Notat

Det er faktisk nokre få kjende ting som kan få GIMP til å krasje, men som det ikkje er bryet verd å gjere noko med. Ein av dei er å be GIMP om å gjere noko som krev uhorvelege mengder minneplass, som for eksempel å laga eit bilete med ein million biletpunkt i kvart lag.

Du bør også forsikra deg om at du brukar ein oppdatert versjon av GIMP. Å rapportera feil som alt er retta er å sløse med tida for alle. (GIMP 1 vert ikkje støtta. Finn du feil i GIMP 1 må du anten oppgrade til GIMP 2 eller leve med feilen). Spesielt dersom du brukar utviklingsversjonar av GIMP, er det viktig at du finn feilen også i den siste versjonen før du sender inn ein rapport.

If after due consideration you still think you have a legitimate bug report or enhancement request, the next step is to go to GIMP's list of issues (https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues/), and try to see whether somebody else has already reported the same thing.

1.1. Finn ein spesiell feil

Enter some (space separated) search terms, e.g.

filter crash

in the "Search or filter results..." text box and press Enter. By default you only see open reports; you can change this by clicking "All" above the search field.

The result is either a list of bug reports – hopefully not too long – or a message saying «Sorry, your filter produced no results». If you don't find a related bug report by doing this, it may be worth trying another search with different terms. If in spite of your best efforts, you file a bug report and it ends up being closed as a duplicate, don't be too upset: it has happened repeatedly to the author of this documentation.