6. Dialogvindauget for brukarinnstillingar

6.1. Innleiing

Figur 15.83. Liste over dei ulike innstillingane

Liste over dei ulike innstillingane

Dialogvindauget for brukarinnstillingane er tilgjengeleg frå hovudmenyen via RedigerBrukarinnstillingar. Dette dialogvindauget vert brukt for å tilpassa GIMP etter personleg behov. Nedanfor finn du ein omtale av dei ulike innstillingane, kva dei gjer og korleis du kan tilpassa desse til eigne ønskje.

Alle førehandsinnstillingane vert lagra i fila gimprc i den private GIMP-katalogen din. Dersom du er oppsett som «administrator» på maskinen din, kan du også redigere denne fila ved hjelp av ein tekstbehandlar. Dersom du arbeider i Linux, kan du finne mykje teknisk informasjon om innhaldet i denne fila og kva dei ulike innslaga står for i kommandoen man gimprc.