Kapittel 15. Dialogvindauge

Innhald

1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogram Dialog
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Dialog for for- og bakgrunnsfarge
3.2. Penseldialogen
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Dialogen for mønsterelement
3.5. Dialogen for fargeovergangar
3.6. Palettdialogen
3.7. Tagging
3.8. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til bilethandteringa
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen «Biletmalar»
5. File related Dialogs
5.1. Open Image
5.2. Import File Formats
5.3. Lagra fil
5.4. Eksportere fil
5.5. Export File Formats
6. Preferences Dialog
6.1. Innleiing
6.2. Systemresursar
6.3. Debugging
6.4. Color Management
6.5. Image Import and Export
6.6. Experimental Playground
6.7. Tool Options
6.8. Førehandsinnstillingar for bilete
6.9. Standard rutenett
6.10. Interface
6.11. Tema
6.12. Ikontema
6.13. Verktøykassa
6.14. Dialog Defaults
6.15. Hjelpsystemet
6.16. Skjermvising
6.17. Window Management
6.18. Image Windows
6.19. Utsjånaden til biletvindauget
6.20. Tittel- og statuslinjer i biletet
6.21. Innstillingar for festing i biletvindauget
6.22. Inn-einingar
6.23. Inndatastyring
6.24. Mapper
6.25. Datamapper
7. Miscellaneous Dialogs
7.1. Dialogvindauget for verktøyforvala
7.2. Redigering av verktøyforvala
7.3. Dialog for utstyrstatus
7.4. Feilkonsollen
7.5. Dashboard
7.6. Dialogvindauget for «prøvepunkt»
7.7. Peikardialogen
7.8. Symmetry Painting Dialog
7.9. Keyboard Shortcuts Dialog

1. Innleiing til dialogane

Dialogs are the most common means of setting options and controls in GIMP. The most important dialogs are explained in this section.