Kapittel 15. Dialogvindauge

Innhald

1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogvindauget
2.2. Dialogvindauget for kanalar
2.3. Banedialogvindauget
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogvindauget
2.6. Navigeringsdialogvindauget
2.7. Dialogvindauget for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Dialog for for- og bakgrunnsfarge
3.2. Dialogvindauget for penslar
3.3. Dialogvindauget for MyPaint-penslane
3.4. Dialogvindauget for mønsterelement
3.5. Dialogvindauget for fargeovergangar
3.6. Palettdialogvindauget
3.7. Tagging
3.8. Dialogvindauget for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til bilethandteringa
4.1. Bufferdialogvindauget
4.2. Biletdialogvindauget
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogvindauget «Biletmalar»
5. Filrelaterte dialogvindauge
5.1. Opna biletet
5.2. Eksportera filformat
5.3. Lagra fil
5.4. Eksportera fil
5.5. Eksportera filformat
6. Dialogvindauget for brukarinnstillingar
6.1. Innleiing
6.2. Systemresursar
6.3. Avlusing
6.4. Fargestyring
6.5. Import og eksport av bilete
6.6. Eksperimentell leikeplass
6.7. Verktøyinnstillingar
6.8. Førehandsinnstillingar for bilete
6.9. Standard rutenett
6.10. Grensesnitt
6.11. Tema
6.12. Ikontema
6.13. Verktøykassa
6.14. Standard for dialogvindauga
6.15. Hjelpsystemet
6.16. Skjermvising
6.17. Vindaugehandsaming
6.18. Biletevindauge
6.19. Utsjånaden til biletvindauget
6.20. Tittel- og statuslinjer i biletet
6.21. Innstillingar for festing i biletvindauget
6.22. Inn-einingar
6.23. Inndatastyring
6.24. Mapper
6.25. Datamapper
7. Andre dialogvindauge
7.1. Dialogvindauget for verktøyforvala
7.2. Redigering av verktøyforvala
7.3. Dialog for utstyrstatus
7.4. Feilkonsollen
7.5. Dashbord
7.6. Dialogvindauget for «prøvepunkt»
7.7. Peikardialogvindauget
7.8. Dialogvindauget for symmetriteikning
7.9. Dialogvindauget for tastesnarvegar

1. Innleiing til dialogane

Dialogvindauge i GIMP er vindauge der du kan endra eigenskapane og innstillingane for ulike funksjonar. Dei viktigaste dialogvindauga vert forklarte i denne bolken.