2.7. Vel etter farge

Figur 14.30. Symbolet for «vel etter farge» i verktøykassa

Symbolet for «vel etter farge» i verktøykassa

The Select by Color tool is designed to select areas of an image based on color similarity. It works a lot like the Fuzzy Select tool. The main difference between them is that the Fuzzy Select tool selects contiguous regions, with all parts connected to the starting point by paths containing no large gaps; while the Select by Color tool selects all pixels that are sufficiently similar in color to the pixel you click on, regardless of where they are located.

2.7.1. Aktivering

There are different possibilities to activate the tool:

  • From the image-menu: ToolsSelection ToolsBy Color Select.

  • By clicking the tool icon in the Toolbox.

  • By pressing the Shift+O keyboard shortcut.

2.7.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Dette verktøyet har ingen spesielle innstillingar for valtastane utover dei som er omtalte under felles valtaster.

2.7.3. Å forandre utvalet

Figur 14.31. Vel etter farge

Vel etter farge

Verktøyet vert aktivert ved at du klikkar på eit fargepunkt i biletet. Denne første pikselen du klikkar på, vert også referansepunktet for verktøyet. Du kan forandre terskelverdiane ved å klikke og dra på same måten som for tryllestaven.

Du kan flytte omrisset av utvalet med piltastane, ikkje med datamusa.

2.7.4. Innstillingar

Figur 14.32. Innstillingane for verktøyet «vel etter farge»

Innstillingane for verktøyet «vel etter farge»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

[Notat] Notat

See Selection Tools Options for help with options that are common to all these tools. Only options that are specific to this tool are explained here.

Vel gjennomsiktige område, Flett synlege og Teiknemaske

Alle desse innstillingane verkar på same måten som omtalt under tryllestaven. Sjå Del 2.6.4, «Innstillingar».