4.5. Reducerea de zgomot

4.5.1. Prezentare generală

Un simplu filtru GEGL pentru a reduce zgomotul.

4.5.2. Activating the Filter

This filter is found in the main menu under FiltersEnhanceNoise Reduction….

4.5.3. Opțiuni

Fig. 17.39. Opțiuni filtru Reducere de zgomot

Opțiuni filtru Reducere de zgomot

Presets, Input Type, Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notă] Notă

Aceste opțiuni sunt descrise în Secțiune 2, „Caracteristici obișnuite”.

Putere

Mărind concentrația micșorează zgomotul, și amplifică neclaritatea: găsiți un compromis folosind previzualizarea pe canava.

4.5.4. Exemplu

Original

Filtru aplicat. Putere = 5