2.3. Darken Layer Modes

The Darken group contains layer modes that make the result darker.

Doar întunecare

Fig. 8.20. Exemplu pentru modul strat Doar întunecare

Exemplu pentru modul strat „Doar întunecare”

Top layer at 100% opacity using Darken only mode.


Modul Doar întunecare compară fiecare componentă a fiecărui pixel din stratul superior cu cel corespunzător din stratul inferior și utilizează valoarea mai mică din imaginea rezultată. Straturi complet albe nu au nici un efect asupra imaginii finale iar cu straturi complet negre rezultatul este o imagine neagră.

Modul este comutativ; ordinea celor două straturi nu contează.

Luma/Luminance darken only

Fig. 8.21. Example for layer mode Luma/luminance darken only

Example for layer mode „Luma/luminance darken only”

Top layer at 100% opacity using Luma/Luminance Darken only mode.


Luma/luminance Darken only mode compares the luminance of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the smaller value in the resulting image. Completely white layers have no effect on the final image and completely black layers result in a black image. Luma is the perceptual version of Luminance.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Multiplicare

Fig. 8.22. Exemplu pentru modul strat Multiplicare

Exemplu pentru modul strat „Multiplicare”

Top layer at 100% opacity using Multiply mode.


Multiply mode multiplies the pixel values of the upper layer with those of the layer below it. The result is usually a darker image. If either layer is white, the resulting image is the same as the other layer. If either layer is black, the resulting image is completely black.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Arde

Fig. 8.23. Exemplu pentru modul strat Arde

Exemplu pentru modul strat „Arde”

Top layer at 100% opacity using Burn mode.


Burn mode inverts the pixel value of the lower layer, divides that by the pixel value of the upper layer, then inverts the result. It tends to make the image darker, somewhat similar to Multiply mode.

În fotografie, arderea este o tehnică utilizată într-o cameră obscură pentru a crește expunerea în anumite zone ale imaginii. Acest lucru scoate în evidență detalii. Atunci când este utilizat în acest scop, Arderea poate funcționa cel mai bine pe imagini în tonuri de gri și mai degrabă cu un instrument de de desen decât ca un mod de strat.

Linear burn

Fig. 8.24. Example for layer mode Linear burn

Example for layer mode „Linear burn”

Top layer at 100% opacity using Linear Burn mode.


Linear Burn mode adds the pixel values of the upper and lower layers, and then subtracts 1.0. It tends to make the image darker, somewhat similar to Multiply mode.