4.2. Jag exporterar till en gif-bild och färgerna ändrades

Vid export av bilder behöver du vara medveten om att de flesta bildformat har begränsningar. En begränsning för gif-bilder är att de maximalt stöder 256 färger. För animerad gif är detta 256 färger per bildruta, men GIMP stöder dock inte att exportera varje bildruta med olika uppsättningar av 256 färger. Vid export till gif reducerar GIMP antalet färger i din bild till 256 genom att kombinera mer eller mindre lika färger. Detta kan orsaka märkbara ändringar i bilden.

För att fixa detta kommer du behöva välja ett annat bildformat som stöder fler färger, eller konvertera din bild till indexerat läge och manuellt justera färger innan export till gif.