Del II. Hur blir jag en GIMP-gud?

Innehållsförteckning

5. Få in bilder i GIMP
1. Bildtyper
2. Skapa nya filer
3. Opening Images
6. Få ut bilder från GIMP
1. Filer
1.1. Save / Export Images
1.2. Filformat
2. Förbered dina bilder för webben
2.1. Bilder med optimalt förhållande mellan storlek och kvalitet
2.2. Reducing the File Size Even More
2.3. Spara bilder med transparens
7. Rita med GIMP
1. Markeringen
1.1. Fjädring
1.2. Göra en markering delvis transparent
2. Skapa och använda markeringar
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Lägg till eller ta bort markeringar
3. The Quick Mask
3.1. Översikt
3.2. Egenskaper
4. Using Quick Mask Mode
5. Banor
5.1. Path Creation
5.2. Path Properties
5.3. Banor och markeringar
5.4. Transformera banor
5.5. Stroking a Path
5.6. Banor och text
5.7. Banor och SVG-filer
6. Penslar
7. Lägg till nya penslar
8. The GIH Dialog Box
9. Ändra penselstorlek
9.1. How to change the size of a brush
9.2. Creating a brush quickly
10. Gradienter
11. Mönster
12. Paletter
12.1. Färgkarta
13. Förinställningar
14. Rita enkla objekt
14.1. Rita en rak linje
14.2. Creating a Basic Shape
8. Kombinera bilder
1. Introduktion till lager
1.1. Lageregenskaper
2. Lagerlägen
2.1. Normal Layer Modes
2.2. Lighten Layer Modes
2.3. Darken Layer Modes
2.4. Contrast Layer Modes
2.5. Inversion Layer Modes
2.6. HSV Components Layer Modes
2.7. LCh Components Layer Modes
3. Legacy Layer Modes
4. Skapa nya lager
5. Lagergrupper
9. Texthantering
1. Texthantering
1.1. Textområde
1.2. Hantera textlager
1.3. Textverktygslåda
1.4. Snabbvalsmeny för text
2. Text
2.1. Lägg till typsnitt
2.2. Typsnittsproblem
10. Förbättra fotografier
1. Arbeta med digitalkamerabilder
1.1. Introduktion
1.2. Improving Composition
1.3. Förbättra färger
1.4. Adjusting Sharpness
1.5. Removing Unwanted Objects from an Image
1.6. Spara ditt resultat
11. Färghantering med GIMP
1. Färghantering i GIMP
1.1. Problem med arbetsflöden utan färghantering
1.2. Introduktion till färghanterat arbetsflöde
12. Berika mitt GIMP
1. Rutnät och hjälplinjer
1.1. Bildrutnätet
1.2. Hjälplinjer
2. Rendera ett rutnät
3. Creating Shortcuts to Menu Commands
4. Anpassa startbilden
13. Skriptning och skriva insticksmoduler
1. Plug-Ins
1.1. Introduktion
1.2. Using Plug-Ins
1.3. Installing New Plug-Ins
1.4. Writing Plug-ins
2. Använda Script-Fu-skript
2.1. Script-Fu?
2.2. Installera Script-Fu-skript
2.3. Så gör man och så gör man inte
2.4. Olika sorters Script-Fu
3. En Script-Fu-handledning
3.1. Bekanta dig med Scheme
3.2. Variabler och funktioner
3.3. Listor, listor och åter listor
3.4. Ditt första Script-Fu-skript
3.5. Adding Additional Functionality
3.6. Extending The Text Box Script
3.7. Ditt skript och hur det fungerar
4. A Python plug-in writing Tutorial
4.1. The basic elements of a plug-in for GIMP