2.7. Du försöker arbeta på en lagergrupp

Figur 4.6. Lagergrupp vald

Lagergrupp vald

Lagerdialog där en lagergrupp har valts.


Känns igen på: Kontrollera dialogen Lager för att se om det aktiva lagret faktiskt är en lagergrupp. Om det är det kommer det ha tecknet + eller - före sitt namn och ikon. De flesta åtgärder fungerar inte på en lagergrupp, i vilket fall ett felmeddelande kommer visas: Kan inte måla på lagergrupper.

Lösning: Du behöver göra ett lager som inte är en lagergrupp aktivt. Välj ett lager genom att klicka på det i lagerdialogen. Om den aktiva lagergruppen har ett +-tecken före sig är den ihopfälld. Du kan klicka på det för att expandera och visa individuella lager i den gruppen.