2.7. Du prøver å arbeida på ei laggruppe

Figur 4.5. Laggruppe er merkt

Laggruppe er merkt

Lagdialogvindauget med ei laggruppe merkt.


Symptom: Kontroller Lagdialogvindauget for å sjå om det gjeldande laget eigentleg er ei laggruppe. Viss det er tilfelle, vil det ha eit +-teikn eller eit --teikn framføre namnet og ikonet. Dei fleste handlingane verkar ikkje på laggrupper. Det kjem i tilfelle opp ei feilmelding: «Kan ikkje teikna på laggrupper».

Løysing: Du må gjera eit lag som ikkje er i ei laggruppe aktivt. Vel eit lag ved å klikka på det i lagdialogvindauget. Viss den aktive laggruppa har eit +-teikn framføre seg, er ho gøymd. Du kan klikka på ho for å utvida gruppa og visa dei individuelle laga i gruppa.