2. Vanliga orsaker till att GIMP inte svarar

2.1. Det finns en flytande markering

Figur 4.1. Dialogen Lager som visar en flytande markering.

Dialogen Lager som visar en flytande markering.

Visar en flytande markering som kan förankras (Ctrl+H) eller omvandlas till ett nytt lager (Skift+Ctrl+N).


Känns igen på: Om det finns en flytande markering är många åtgärder omöjliga innan det flytande området har förankrats. För att kontrollera, titta på dialogen Lager, kortkommandot Ctrl+L (säkerställ att den är inställd på bilden som du arbetar på) och se om det översta lagret kallas Flytande markering.

Lösning: Högerklicka på den flytande markeringen för att öppna menyn Lager och välj antingen Förankra lager (kortkommandot Ctrl+H) för att förankra den flytande markeringen till lagret under den, eller konvertera den till ett vanligt lager genom att välja Till nytt lager (kortkommandot Skift+Ctrl+N). Se Flytande markeringar om du behöver mer hjälp med hur du gör detta.