2.9. Ingen synlig effekt vid försök att använda en pensel, suddgummit eller andra verktyg

Känns igen på: Du försöker använda penseln eller suddgummit men ser ingen förändring.

Lösning: Kontrollera Verktygsalternativ och säkerställ att Opacitet inte är inställt till 0.