2.10. Ingen synlig effekt vid försök att använda flyttningsverktyget, rotera eller andra transformeringsverktyg

Känns igen på: Du försöker flytta (eller utföra en transformation på) ett lager men ser ingen förändring.

Lösning: Se i statusraden om det finns något meddelande som säger dig vad som händer, kontrollera sedan Verktygsalternativ och säkerställ att verktyget du använder inte är inställt att arbeta på en Markering eller Bana. Dessa små knappar finns högst upp i verktygsalternativen för transformeringsverktyg.