Namn

Zoomverktyg — Tangentreferens för Zoomverktyget

Zoomverktyg

klick

Zooma in

Ctrl + klick

Zooma ut

musdrag

Zooma in inuti området

Ctrl + musdrag

Zooma ut inuti området