Nom

Eina Lupa — Referència de tecles pel submenú Eina Lupa

Eina Lupa

clic

Amplia

Ctrl + clic

Redueix

arrossegament del ratolí

Amplia dins de l'àrea

Ctrl + arrossegament del ratolí

Redueix dins de l'àrea