Όνομα

Εργαλείο εστίασης — Αναφορά πλήκτρων για το εργαλείο εστίασης

Εργαλείο εστίασης

κλικ

Μεγέθυνση

Ctrl + πάτημα

Σμίκρυνση

σύρσιμο ποντικιού

Μεγέθυνση μέσα στην περιοχή

Ctrl + σύρσιμο ποντικιού

Σμίκρυνση μέσα στην περιοχή