16.8. Uppspelning

16.8.1. Översikt

Denna insticksmodul låter dig spela upp en animation från en bild med flera lager (som kan vara sparad i formaten GIF, MNG eller till och med XCF) för att testa den.

16.8.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterAnimationUppspelning….

16.8.3. Alternativ

Figur 17.426. Alternativ för filtret Uppspelning

Alternativ för filtret ”Uppspelning”

Denna dialogruta innehåller:

Förhandsvisning

Denna förhandsvisning av animationen anpassar sig automatiskt till bildrutans storlek. Numret för den visade bildrutan visas under förhandsvisningen.

Knappar

Följande knappar finns tillgängliga ovanför förhandsvisningen:

Starta uppspelning/Stoppa uppspelning

Detta spelar upp eller stoppar animationen.

Stega tillbaka till föregående bildruta

Detta spelar upp animationen baklänges steg för steg.

Stega till nästa bildruta

Detta spelar upp animationen steg för steg.

Spola tillbaka animationen

Detta spolar tillbaka animationen till början.

Koppla loss animationen från dialogfönstret

Detta kopplar loss animationen från fönstret.

Läs in bilden på nytt

Detta läser in animationen igen, användbart om ändringar har gjorts.

Rullgardinslistor

Följande rullgardinslistor finns tillgängliga under förhandsvisningen:

Kombinera/Ersätt lager

Detta kan vara Kumulativa lager (kombinera) för att visa alla bildrutor så här långt ovanpå varandra, eller En bildruta per lager (ersätt) för att endast visa den senaste bildrutan.

Uppspelningshastighet

Detta låter dig ställa in animationens hastighet.

Standardbildfrekvens

Detta låter dig ställa in antalet bildrutor per sekund som används vid uppspelning.

Zooma

Detta låter dig ställa in animationens zoomnivå.