16.4. Krusning

16.4.1. Översikt

Figur 17.420. Exempel för filtret Krusning

Exempel för filtret ”Krusning”

Ursprunglig bild

Exempel för filtret ”Krusning”

En krusad bildruta


16.4.2. Aktivera filtret

Detta filter hittas i huvudmenyn under FilterAnimationKrusning….

16.4.3. Alternativ

Figur 17.421. Alternativ för Krusning

Alternativ för ”Krusning”

Krusningsstyrka

Antal bildrutor

Kantbeteende