7.21. The Reverse Layer Order command

Detta kommando är självförklarande.

7.21.1. Aktivera kommandot

  • You can access this command from the image menubar through LayersStackReverse Layer Order.