7.21. Reverser rekkefølgja for laga

Denne kommandoen bytter om rekkefølgja på laga i lagstabelen.

7.21.1. Aktivering

  • Du har tilgang til denne oppføringa i hovudmenyen via LagStabelReverser lagrekkjefølgja.