7.21. Reverser rekkefølgja for laga

Denne kommandoen bytter om rekkefølgja på laga i lagstabelen.

7.21.1. Aktivering

  • You can access this command from the image menubar through LayersStackReverse Layer Order.