7.21. Η εντολή «αντιστροφή σειράς στρώσης»

Αυτή η εντολή είναι αυτονόητη.

7.21.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΣτρώσειςΣτοίβαΑντιστροφή σειράς στρώσεων.