3.2. Dialog Stopy

Obrázek 12.21. Dialog Stopy

Dialog Stopy

Dialog Stopy slouží k volbě aktivní stopy pro kreslící nástroje, o použití kreslících nástrojů se dozvíte více v části Kreslící nástroje. Umožňuje také se stopami různým způsobem manipulovat. Zvolenou stopu aktivujete kliknutím na ní v seznamu; stopa se tak objeví jako aktivní stopa v indikační oblasti panelu nástrojů. S Gimpem se dodává několik desítek různých stop včetně několika opravdu zvláštních, jejichž hlavním úkolem je poukázat na obrovské možnosti stop. Vlastní stopy si můžete vytvářet pomocí Editoru stop nebo uložením obrázku ve speciální formátu pro stopy.

3.2.1. Vyvolání dialogu

Dialog Stopy je dokovatelný; viz část Dokování dialogů. Lze ho vyvolat několika různými způsoby:

  • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyStopy.

  • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyVytvořit nový dokStopy, vzorky a přechody. Tímto příkazem se otevře dok se třemi dialogy, mezi nimiž jsou i Stopy.

  • Z Panelu nástrojů kliknutím na ikonu aktivní stopy v části zobrazující aktivní stopu, vzorek a přechod.

  • Z nabídky obrázku: DialogyStopy.

  • Z nabídky karty jakéhokoliv dokovatelného dialogu: Přidat kartuStopy.

  • Z dialogu Volby nástrojů kteréhokoliv kreslícího nástroje kliknutím na ikonu aktivní stopy. Uvědomte si ale, že v závislosti na nastavení vašeho Gimpu, může být takto vybraná stopa přiřazena jen aktivnímu nástroji a nikoliv nástrojům ostatním. Viz Předvolby nástrojů.

3.2.2. Using the brush dialog

3.2.2.1. Režim mřížky a seznamu

V nabídce karty můžete pomocí položek Zobrazit jako seznam a Zobrazit jako mřížku přepínat mezi dvěma režimy zobrazení. V režimu mřížky jsou tvary stop zobrazeny v pravidelné pravoúhlé síti, což šetří místo a usnadňuje orientaci. V režimu seznamu jsou tvary stop zobrazeny i se svými jmény.

Obrázek 12.22. The Brushes dialog

The Brushes dialog

Dialog Stopy (režim mřížky)

The Brushes dialog

The Brushes dialog (List view)


režim mřížky

V horní části dialogu je zobrazeno jméno aktivní stopy a její velikost v pixelech.

Ve střední části jsou zobrazeny všechny dostupné stopy (možná budete ale muset používat posuvník), aktivní stopa je orámována. Pokud je u stopy zobrazeno malé plus znamená to, že je stopa větší, než v dialogu vypadá. Pokud je u stopy zobrazen malý červený trojúhelníček, znamená to, že se jedná o animovanou stopu, tzv image hose (FIXME). Kliknutím na stopu ji aktivujete. Dvojitým kliknutím otevřete editor stop.

režim seznamu

Dialog Stopy pracuje v režimu seznamu stejně, jako v režimu mřížky, s jednou výjimkou:

Pokud dvojitě kliknete na jméno stopy, můžete ho upravit. Můžete však měnit jen jména těch stop, které jste sami vytvořili nebo nainstalovali, nikoliv stop, které jsou součástí instalace Gimpu. Pokud se pokusíte změnit jméno takové stopy, nepodaří se vám to, vrátí se automaticky k původnímu jakmile editaci jména ukončíte. Je to obecným pravidlem Gimpu: nelze měnit zdroje (stopy, vzorky, přechody atd.), které jsou součástí instalace, ale pouze ty, které sami vytvoříte.

3.2.2.2. Buttons at the bottom
Rozestup

Pod stopami je posuvník Rozestup, který umožňuje nastavitvzdálenost mezi jednotlivými otisky sto

Upravit stopu

Tato volba aktivuje Editor stop. Ten však funguje pouze s parametrickými stopami. Ostatní stopy se v editoru zobrazí, ale nelze je upravovat.

Nová stopa

Vytvoří novou parametrickou stopu a otevře Editor stop, ve kterém ji můžete nastavit. Nová stopa bude automaticky uložena ve vašem osobním adresáři brushes.

Duplikovat stopu

Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud je právě vybraná parametrická stopa. Jeho stisknutím se parametrická stopa zduplikuje a kopie se otevře v editoru stop. Výsledek je automaticky uložen do vašeho osobního adresáře brushes.

Odstranit stopu

Odstraní stopu z dialogu, ale i z adresáře, ve kterém je uložena (pokud máte patřičná oprávnění). Před skutečným smazáním stopy budete požádáni o potvrzení vašeho úmyslu.

Aktualizovat stopy

Pokud do vašeho osobního adresáře brushes nebo jakéhokoliv jiného adresáře ve kterém jsou hledány stopy přidáte nové stopy jinak, než pomocí Editoru stop, musíte tímto tlačítkem stopy aktualizovat, aby se načetly do dialogu.

Funkce těchto tlačítek jsou dostupné také z kontextového menu dialogu Stopy, které můžete vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši kdekoliv v seznamu (či mřížce) stop, nebo volbou první položky Menu Stopy z nabídky karty dialogu Stopy.

3.2.3. Editor stop

Obrázek 12.23. The Brushes Editor dialog

The Brushes Editor dialog

FIXME