3.3. Dialog Vzorky

Obrázek 12.24. Dialog Vzorky

Dialog Vzorky

Vzorek je v Gimpu malý obrázek používaný k vyplňování oblastí opakovaným pokládáním vedle sebe (jako dlaždice). Více informací o vzorcích, jejich vytváření a používání viz část Vzorky.

Dialog Vzorky slouží k volbě vzorku, kliknutím na ikonu požadovaného vzorku v dialogu. Vybraný vzorek se stane aktivním pro další práci v Gimpu a zobrazí se v indikační oblasti Panelu nástrojů. S gimpem se dodává několik desítek víceméně náhodně vybraných vzorků, další lze snadno přidávat.

3.3.1. Vyvolání dialogu

Dialog Vzorky je dokovatelný, více o této vlastnosti viz Dokování dialogů. Lze ho aktivovat několika způsoby:

  • Z nabídky Panelu nástrojů volbou: SouborDialogyVzorky.

  • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyVytvořit nový dokStopy, vzorky a přechody. Tento příkaz vytvoří dok obsahující několik dialogů, mimo jiné i dialog Vzorky.

  • Kliknutím na ikonu vzorku v indikační oblasti Panelu nástrojů.

  • Z nabídky okna obrázku volbou: DialogyVzorky.

  • Z nabídky karty libovolného dokovatelného dialogu volbou: Přidat kartuVzorky.

  • Z dialogu voleb nástroje Klonování kliknutím na ikonu vzorku. Klonování umí pomocí vzorků malovat.

3.3.2. Using the pattern dialog

Režim seznamu a mřížky

V nabídce karty zle zvolit mezi režimem mřížky ( Zobrazit jako mřížku ) a režimem seznamu ( Zobrazit jako seznam). V režimu mřížky jsou ikony vzorků uspořádány v husté pravoúhlé mřížce, které umožňuje prohlížet velké množství vzorků najednou. V režimu seznamu jsou vzorky uspořádány v seznamu, včetně svých názvů.

[Poznámka] Poznámka

Podnabídka Velikost náhledu umožňuje změnit velikost náhledů v dialogu podle potřeb uživatele.

Obrázek 12.25. Dialog Vzorky

Dialog Vzorky

režim seznamu

Dialog Vzorky

v režimu mřížky


Použití dialogu Vzorky (v režimu mřížky)

V horní části dialogu se zobrazuje jméno právě aktivního vzorku a jeho rozměry v pixelech.

Ve střední části jsou zobrazeny ikony (náhledy) všech dostupných vzorků, aktivní vzorek je zvýrazněn orámováním. Kliknutím na kterýkoliv z nich se příslušný vzorek aktivuje a zobrazí se v indikační oblasti Panelu nástrojů. Takto aktivovaný vzorek se pak používá k různým operacím v Gimpu.

Použití dialogu Vzorky (režim seznamu)

V tomto režimu se místo kompaktní mřížky zobrazuje seznam obsahující kromě ikon (náhledů) vzorků i jejich jména a rozměry. Kliknutím na některou z položek seznamu nastaví odpovídající vzorek jako aktivní vzorek Gimpu, stejně jako v režimu mřížky.

Dvojité kliknutí na jméno vzorku umožňuje jméno změnit. Měnit lze však pouze jména vzorků přidaných uživatelem, nikoliv vzorků dodávaných přímo s Gimpem. Změny jmen vzorků z adresářů, kam uživatel nemá právo zápisu, se neuloží.

Vše ostatní pracuje stejným způsobem, jako v režimu mřížky.

Smazat vzorek

Stisknutí tohoto tlačítka odstraní vzorek ze seznamu a smaže odpovídající soubor z disku. Nelze však odstranit vzorky, které jsou dodávány jako součást Gimpu a instalovány společně s ním. Taové vzorky se nacházejí v systémovém adresáři patterns; odstraňovat lze ale pouze vzorky z adresářů, do kterých má uživatel právo zápisu.

Obnovit vzorky

Toto tlačítko prohlédne všechny adresáře v cestě pro hledání vzorků a nově nalezené vzorky přidá do seznamu. To je užitečné, pokud byly do některého z adresářů přidány nové vzorky. Bez použití tohoto tlačítka by byly přístupné až po příštím spuštění Gimpu.