Část II.  Ze zelenáče profesionálem

Obsah

5. Getting Images Into GIMP
1. Typy obrázků
2. Otevírání souborů
2.1. Drag and Drop
2.2. Image Browser
6. Getting images out of GIMP
1. Soubory
1.1. Ukládání obrázků
1.2. Ukládání souborů
2. Příprava obrázků pro web
2.1. Vyšší komprese obrázků
7. Painting with GIMP
1. Výběr
1.1. Feathering
2. Používání rychlé masky
3. Cesty
3.1. Transformace cest
3.2. Vykreslení cesty
3.3.
4. Stopy
5. Přidávání nových stop
6. GIH dialog
7. Přechody
8. Vzorky
9. Palety
9.1. Mapa barev
8. Enhancing Photographs
1. Práce s digitálními fotografiemi
1.1. Úvod
1.2. Vylepšení kompozice
1.3. Vylepšení barev
1.4. Úprava ostrosti
1.5. Odstranění rušivých objektů v obraze
1.6. Uložení výsledku
9. Pimp my GIMP
1. Mřížka a vodítka
1.1. Mřížka obrázku
1.2. Vodítka
2. Vykreslení mřížky
3. Jak nastavit vyrovnávací paměť dlaždic
4. Dokování dialogů
4.1. Odstraňování karet
10. Scripting
1. Zásuvné moduly
1.1. Úvod
1.2. Používání zásuvných modulů
1.3. Instalace nových zásuvných modulů
1.4. Psaní vlastních zásuvných modulů
2. Používání Script-Fu skriptů
2.1. Script-Fu?
3. Zasvěcení do Script-Fu
3.1. První krůčky s jazykem Scheme
3.2. Proměnné a funkce
3.3. Seznamy, seznamy a zase seznamy
3.4. Váš první Script-Fu skript
3.5. Vytvoření střev skriptu
3.6. Rozšíření skriptu Text Box