2.4. Dialog Mapa barev

Obrázek 12.12. Dialog Mapa barev

Dialog Mapa barev

Dialog Mapa barev umožňuje upravovat paletu barev obrázku v režimu indexovaných barev. (Pokud je obrázek v režimu RGB nebo stupně šedi, je tento dialog nepoužitelný.) Tento dialog je dokovatelný; viz Dokování dialogů. Lze ho vyvolat několika způsoby:

2.4.1. Vyvolání dialogu

  • Z nabídky Panelu nástrojů: SouborDialogyMapa barev

  • Z nabídky obrázku: DialogyMapa barev

2.4.2. Mapy barev a indexované obrázky

V indexovaném obrázku jsou barvy jednotlivým pixelům přiřazovány nepřímo, pomocí převodní tabulky zvané mapa barev. V Gimpu může mít barevná mapa maximálně 256 barev. Maximálně využitá barevná mapa přiřazuje všem indexům v rozsahu 0-255 nějakou, libovolnou, barvu. Neexistuje žádné pravidlo, které by použité barvy nebo jejich pořadí nějak omezovalo; každý index může mít přiřazenu libovolnou barvu.

Obrázek v režimu indexovaných barev nemá barvy přiřazované přímo (jako v případě režimů RGB či stupně šedi), ale jednotlivým pixelům jsou přiřazovány indexy. Jakou barvu má GIMP pixelům přiřadit, zjistí v mapě barev. Každý indexovaný obrázek má svou vlastní mapu barev.

Je důležité si uvědomit, že barvy obsažené v mapě barev jsou jediné dostupné barvy pro daný indexovaný obrázek (pokud do mapy nepřidáte další barvy). To má zásadní vliv na funkci Gimpu: například při tvorbě přechodu GIMP nebude mít k dispozici požadované barvy a proto je nahradí Rozptylem. Pokud je mapa barev příliš malá nebo nevhodně sestavená, může být výsledná kvalita obrázku velmi špatná.

Dialog Mapa barev umožňuje upravovat mapu barev obrázku přiřazováním nových barev do mapy nebo změnou existujících barev. Pokud již existující barvu přiřazenou určitému indexu změníte, změní se barva všech pixelů v obrázku s daným indexem. Barvy jsou číslované od nuly v levém horním rohu po řádcích.

2.4.3. Použití dialogu Mapa barev

Dialog Mapa barev umožňuje následující operace:

Kliknutí na barevnou položku

Barvu, na kterou kliknete, nastaví GIMP jako barvu popředí (zobrazenou například v panelu nástrojů).

Kliknutí na barevnou položku s modifikační klávesou Ctrl

This sets GIMP's background color to the color you Ctrl-click on, as shown in the Toolbox color area.

Dvojité poklepání na barevnou položku

Nastaví barvu popředí na hodnotu barvy, na kterou jste poklepali, ale zároveň otevře dialog pro změnu této položky v mapě barev.

Index barvy

Zápisem čísla do této kolonky zvolíte daný index.

Notace HTML

Hexadecimální reprezentace barvy (tak, jak se používá v HTML) přiřazené právě zvolené položce barevné mapy. Pomocí ní můžete barvu upravit bez použití editoru barev. Viz FIXME

Upravit barvu

Toto tlačítko (v levém dolním rohu dialogu) otevře editor barev, ve kterém můžete změnit barvu přiřazenou právě zvolené položce mapy barev. Funkce je podobná jako když dvojitě poklepáte na barevnou položku, ale barva se nenastaví jako barva popředí.

Přidat barvu

Tímto tlačítkem (v pravém dolním rohu dialogu) přidáte do mapy barev novou barvu. Pokud na tlačítko kliknete bez použití modifikační klávesy, přidá se, na poslední místo, barva popředí. Pokud použijete modifikační klávesu Ctrl, přidá se barva pozadí. (Pokud má mapa 256 položek, nelze další položky přidávat).

[Tip] Tip

Pokud uděláte chybu, můžete ji vrátit klávesovou zkratkou Ctrl-Z nebo příkazem EditovatZpět z nabídky obrázku.

[Poznámka] Poznámka

Tento dialog ale není jedinou možnou cestou ke změně barevné mapy indexovaného obrázku. Nástroje pro úpravu barev jako Jas/Kontrast apod. též mění barvy v mapě barev.