4.4. Šablony

Obrázek 12.45. Dialog Šablony

Dialog Šablony

Šablony slouží jako předlohy pro vytváření nových obrázků, respektive jejich formátu a základního nastavení. GIMP se dodává s řadou šablon a další lze vytvářet a přidávat. Při vytváření nového obrázku lze ze seznamu zvolit požadovanou šablonu, ale nelze je vytvářet či upravovat. K tomu slouží dialog Šablony.

4.4.1. Vyvolání dialogu

Dialog šablony je dokovatelný dialog. Více o dokování dialogů viz Dokování dialogů. Lze ho vyvolat několika způsoby:

  • Z nabídky Panelu nástrojů volbou: SouborDialogyŠablony.

  • Z nabídky okna obrázku volbou DialogyŠablony.

4.4.2. Použití dialogu Šablony

Kliknutím na ikonu lze vybrat požadovanou šablonu. Kliknutím pravým tlačítkem myši se otevře kontextová nabídka nabízející stejné funkce, jako tlačítka v dialogu.

4.4.2.1. Režim mřížky a seznamu

V nabídce karty dialogu Šablony lze volit mezi zobrazením v režimu mřížky (Zobrazit jako mřížku) nebo zobrazením v režimu seznamu (Zobrazit jako seznam). V režimu mřížky jsou šablony uspořádány v husté a pravidelné pravoúhlé mřížce jako ikony. Zobrazeno je jméno pouze vybrané šablony. V režimu seznamu jsou šablony uspořádány ve sloupci včetně svých jmen.

Podnabídka Velikost náhledu v nabídce karty umožňuje měnit velikost ikon šablon.

4.4.2.2. Buttons at the bottom

Tlačítka v dolní části dialogu umožňují se šablonami provádět různé operace:

Vytvořit nový obrázek z vybrané šablony

Tímto tlačítkem se otevře dialog pro vytvoření nového obrázku s přednastavenou zvolenou šablonou.

Vytvořit novou šablonu

Tímto tlačítkem se otevírá dialog Nová šablona, který je shodný s dialogem Upravit šablonu, popsaným níže.

Duplikovat vybranou šablonu

Kliknutím na toto tlačítko se otevře dialog Upravit šablonu.

Upravit vybranou šablonu

Tímto tlačítkem se otevře dialog Upravit šablonu.

Odstranit vybranou šablonu

Bez komentáře.

4.4.3. Upravit šablonu

Obrázek 12.46. Dialog Upravit šablonu

Dialog Upravit šablonu

Dialog umožňuje měnit specifikace zvolené předlohy.

Volby

Jméno

V tomto textovém poli lze jednoduše měnit zobrazované jméno šablony.

Ikona

Kliknutím na ikonu se otevře seznam ikon. Jednu z nich lze zvolit jako grafickou reprezentaci šablony.

Velikost obrázku

Zde lze nastavit šířku a výšku nového obrázku. Výchozí jednotkou jsou pixely, ale s pomocí rozbalovací nabídky vpravo lze zvolit i jiné jednotky. V takovém případě je výsledná velikost v pixelech závislá na rozlišení X a Y, které lze nastavit v části Pokročilé možnosti tohoto dialogu. Důležité je také nastavení volby Bod na bod v nabídce Zobrazení.

[Poznámka] Poznámka

Mějte na paměti, že je v paměti uložen každý jednotlivý pixel obrázku. Pokud vytvoříte obrázek s velkým počtem pixelů, spotřebuje GIMP velké množství paměti a operace budou trvat dlouhou dobu.

Tlačítka Na výšku a Na šířku

Tato tlačítka slouží k přepínání orientace obrázku, jinými slovy prohazují šířku a výšku obrázku. Pokud se X a Y rozlišení navzájem liší (Pokročilé možnosti), jsou také prohozena. Vpravo je zobrazena velikost obrázku, rozlišení a použitý barevný prostor.

Pokročilé možnosti

Obrázek 12.47. Pokročilé možnosti

Pokročilé možnosti


Následující volby jsou určeny především pro pokročilé uživatele.

Rozlišení X a Y

Tyto hodnoty jsou důležité zejména při tisku, neovlivňují velikost obrázku v pixelech, ale jeho rozměry na papíře po vytištění. Mohou také ovlivnit jeho zobrazení na monitoru: pokud je vypnuta volba Boda na bod v nabídce Zobrazení, tak se při 100% přiblížení snaží GIMP obrázek zobrazit ve správných fyzických rozměrech (vypočtených z velikosti v pixelech a rozlišení). Pokud však není monitor zkalibrován, nemusí být rozměry přesné. Kalibraci lze provést buď při instalaci Gimpu, nebo v části Zobrazení dialogu Předvolby.

Prostor barev

Nový obrázek může být buď v barevném RGB režimu nebo ve stupních šedi. Nelze takto vytvořit přímo obrázek v indexovaných barvách, ale nic vám nebrání v převedení již vytvořeného obrázku do indexovaných barev.

Vyplnit s

Existují čtyři barvy, kterými je možné vyplnit pozadí nového obrázku:

  • Barva popředí z Panelu nástrojů.

  • Barva pozadí z Panelu nástrojů.

  • Bílá

  • Průhledná. Pokud je zvolena tato volba, je vrstva pozadí nového obrázku vytvořena s alfa kanálem. V ostatních případech nikoliv.

Poznámka

Sem lze napsat libovolnou poznámku, která bude k obrázku připojena jako tzv. parazit. Do některých formátů se ukládá společně s obrázkem, při uložení do jiných se ztrácí.