10. Filtres Combina

10.1. Introducció

Els filtres combinats associen dues o més imatges en una sola imatge.

Aquesta categoria descriu els filtres següents: