10.3. Filmina

10.3.1. Panoràmica

Figura 17.192. Exemple d'aplicació pel filtre Filmina

Exemple d'aplicació pel filtre Filmina

Imatge original

Exemple d'aplicació pel filtre Filmina

Aplicació del filtre «Filmina»


El filtre filmina permet combinar diverses imatges en una, creant un aspecte de pel·lícula fotogràfica.

[Nota] Nota

No inverteix els colors i per tant no imita el negatiu fotogràfic. El que fa és simular una pel·lícula de cinema.

10.3.2. Accés al filtre

Podeu accedir-hi des de FiltresCombinaFilmina….

10.3.3. Opcions

10.3.3.1. Selecció

Figura 17.193. Opcions de selecció del filtre «Filmina»

Opcions de selecció del filtre «Filmina»

Filmina

Ajusta l'alçada a les imatges

Aplica l'alçada de les imatges originals a l'arxiu resultant.

Alçada

Estableix l'alçada de la imatge final. Si els originals no són d'aquesta dimensió, s'escalaran per a ajustar-los.

Color

Fent clic al botó de color podeu definir el color de la pel·lícula (al voltant i entre imatges).

Numeració

Índex inicial

Estableix el nombre inicial que s'utilitzarà per a les imatges.

Tipografia

Defineix la tipografia dels dígits.

Color

En fer clic al botó de color, podeu definir el color de la font dels dígits.

A dalt, A baix

Defineix la posició del nombre.

Selecció de la imatge

Imatges disponibles

Mostra les imatges que es poden utilitzar per a combinar. Les imatges són les que estan en el GIMP.

En el film

Mostra la imatge triada per la combinació.

Afegeix

Aquest botó permet posar una imatge disponible a la secció «En el film».

Suprimeix

Aquest botó permet portar una imatge de «La pel·lícula» a les «imatges disponibles». Després d'això, la imatge ja no s'utilitzarà en el document resultant.

10.3.3.2. Avançat

Figura 17.194. Opcions avançades del filtre «Filmina»

Opcions avançades del filtre «Filmina»

Alçada de la imatge

Defineix l'alçada de cada imatge a la imatge resultant.

Espaiat de la imatge

Defineix l'espai entre les imatges que s'inseriran en la futura imatge.

Desplaçament del forat

Estableix la posició dels forats de la vora de la imatge.

Amplada del forat

Estableix l'amplada dels forats en la imatge resultant.

Alçada del forat

Estableix l'alçada dels forats en la imatge resultant.

Espaiat del forat

Estableix l'espai entre els forats

Alçada del número

Estableix l'alçada del número de l'índex, en proporció de l'alçada de la imatge.