10. Kombineringsfilter

10.1. Introduktion

Kombinationsfilter associerar två eller flera bilder till en ensam bild.

Denna kategori beskriver följande filter: