8.43. Fattal et al. 2002

8.43.1. Descripció general

Figura 16.210. «Fattal et al. 2002» Exemple de mapa del to

«Fattal et al. 2002» Exemple de mapa del to

Imatge original

«Fattal et al. 2002» Exemple de mapa del to

Filtre aplicat amb la configuració predeterminada, després de canviar la precisió de la imatge en el GIMP a la llum lineal de punt flotant de 32 bits.


Aquest filtre es pot utilitzar per a adaptar una imatge que pot tenir un interval dinàmic alt (HDR), per a la presentació utilitza un interval dinàmic baix. Aquesta operació redueix les magnituds dels degradats d'imatge locals, produint luminància dins del rang 0,0-1,0.

Aquest enfocament del mapa del to va ser presentat originalment per Raanan Fattal, al document SIGGRAPH de 2002: Gradient Domain High Dynamic Range Compression.

[Nota] Nota

Aquest filtre és lent en imatges més grans. Per a trobar la millor configuració de la imatge, primer podeu fer una petita selecció rellevant i desar-la com a predefinit abans d'utilitzar-lo per a tota la imatge.

8.43.2. Activació el filtre

Aquest filtre es troba en el menú principal ColorsMapa del toFattal et al. 2002.

8.43.3. Opcions

Figura 16.211. Opcions del diàleg del filtre «Fattal et al. 2002»

Opcions del diàleg del filtre «Fattal et al. 2002»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Alfa

Llindar del degradat per a la millora dels detalls.

Beta

Potència de la millora dels detalls locals.

Saturation

Factor global de saturació del color.

Soroll

Llindar del degradat per a reduir la millora del detall.

Tipus d'entrada, retallat, opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».