8.44. Mantiuk 2006

8.44.1. Descripció general

Figura 16.215. Exemple de mapa del to amb «Mantiuk 2006»

Exemple de mapa del to amb «Mantiuk 2006»

Imatge original

Exemple de mapa del to amb «Mantiuk 2006»

Filtre aplicat amb la configuració predeterminada, després de canviar la precisió de la imatge en el GIMP a la llum lineal de punt flotant de 32 bits.


Aquest filtre es pot utilitzar per adaptar una imatge, que pot tenir un rang dinàmic elevat (HDR), utilitzar per a la presentació un interval dinàmic baix. Aquesta operació limita els contrastos a través de múltiples freqüències espaials, produint luminància dins del rang 0,0-1,0.

Aquest enfocament del mapa del to va ser presentat originalment per Rafał Mantiuk, Karol Myszkowski i Hans-Peter Seidel. «Un marc perceptiu per al processament de contrast d'imatges d'alt rang dinàmic (versió revisada i ampliada)». A: ACM Transactions on Applied Perception 3, 3 (2006), pàgs. 286-308.

[Nota] Nota

Aquest filtre és lent en imatges més grans. Per a trobar la millor configuració de la imatge, primer podeu fer una petita selecció rellevant i desar-la com a predefinit abans d'utilitzar-lo per a tota la imatge.

8.44.2. Activació el filtre

This filter is found in the main menu under ColorsTone MappingMantiuk 2006.

8.44.3. Opcions

Figura 16.216. Opcions del diàleg del filtre «Mantiuk 2006»

Opcions del diàleg del filtre «Mantiuk 2006»

Predefinits

Els «predefinits» són una característica comuna per a diverses ordres de Colors. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».

Contrast

Quantitat de compressió del contrast.

Saturation

Factor global de saturació del color.

Detalls

Nivell d'èmfasi en els detalls del degradat de la imatge.

Tipus d'entrada, retallat, opcions de barreja, previsualització i vista dividida

Aquestes són característiques comunes descrites a Secció 8.1.1, «Característiques comunes dels colors».