10.3. Torna a mostrar el darrer

L'ordre Torna a mostrar el darrer mostra el diàleg de la majoria dels connectors executats recentment. A diferència de l'ordre «Repeteix el darrer», que no mostra un diàleg, l'ordre «Torna a mostrar el darrer» mostra una finestra de diàleg, si el connector en té. Es mostra amb les opcions que vau fer servir l'última vegada que vau executar el connector (assumint que el connector segueix les convencions de programació del GIMP).

[Nota] Nota

Tingueu en compte que aquesta ordre repeteix el connector executat més recentment, sense tenir en compte si està o no en el menú Filtres.

[Suggeriment] Suggeriment

Quan esteu executant un connector, especialment un dels que no tenen una finestra de previsualització, és molt possible que hàgiu d'ajustar els paràmetres diverses vegades abans que estigueu satisfet dels resultats. Per a fer això més eficientment, hauríeu de memoritzar les dreceres de teclat per a Desfés i Torna a mostrar el darrer: Ctrl+Z seguit de Ctrl+Maj+F.

10.3.1. Activar l'ordre

  • Podeu accedir a aquesta ordre en el menú principal Filtres Torna a mostrar el filtre,

  • o amb la drecera de teclat Ctrl+Maj+F.