10.6. El submenú «Script-Fu»

Aquest submenú conté algunes ordres Scrip-Fu, especialment la consola de Script-Fu. Script-Fu és un llenguatge per a escriure scripts, que us permeten executar una sèrie d'ordres de GIMP automàticament.

10.6.1. Activa el submenú

 • You can access this command from the main menu through FiltersDevelopmentScript-Fu.

10.6.2. Actualitza els scripts

Necessiteu aquesta ordre cada vegada que afegiu, suprimiu o canvieu un script de Script-Fu. L'ordre fa que els Script-Fus es recarreguin i que els menús que contenen Script-Fus es reconstrueixin des de zero. Si no useu aquesta ordre, GIMP no notarà els canvis fins que no l'inicieu una altra vegada.

Tingueu en compte que no obtindreu cap resposta, tret que ho deseu, si un dels scripts falla.

10.6.3. Consola de Script-Fu

La consola de Script-Fu és una finestra de diàleg en què podeu provar interactivament les ordres Scheme.

The console consists of a large scrollable main window for output and a text box at the bottom to enter Scheme commands. When you type a Scheme statement and then press the Enter key, the command and its return value will be displayed in the main window.

Figura 16.251. Consola de Script-Fu

Consola de Script-Fu

Trobareu més informació sobre Scheme i exemples de com usar la consola de Script-Fu en laSecció 3, «Programa d'aprenentatge de l'Script-Fu».

Botons de la consola Script-Fu

Navega

The Browse button is next to the Scheme commands text box. When clicked, the procedure browser window opens with an additional Apply button.

Select a PDB procedure from the list and press the Apply button. The selected procedure and its parameter names will be pasted into the text box of the Script Console.

Now you just have to replace the parameter names after the procedure name with actual values. Then you can call the procedure by pressing Enter.

Tanca

En prémer aquest botó es tanca la consola de Script-Fu.

Neteja

Quan feu clic en aquest botó, s'elimina el contingut de la finestra principal. Tingueu en compte que no podeu recuperar el contingut eliminat usant l'ordre Desa.

Desa

Aquesta ordre us permet desar el contingut de la finestra principal, que és la sortida de la consola Script-Fu (incloent-hi els caràcters «>»).

10.6.4. Inicia el servidor

Aquesta ordre iniciarà un servidor, que llegeix i executa les instruccions Script-Fu (Scheme) que envieu a través d'un port especificat.

Figura 16.252. Opcions de servidor Script-Fu

Opcions de servidor Script-Fu

Port del servidor

El número del port per on el servidor de Script-Fu escoltarà. És possible iniciar més d'un servidor, especificant diferents números de port, per descomptat.

Fitxer de registre (log) del servidor

Opcionalment podeu especificar el nom d'un fitxer que el servidor usarà per a registrar missatges informals i d'error. Si no s'especifica un fitxer, els missatges s'escriuran en «stdout».

El protocol de servidor Script-Fu

El protocol usat per a comunicar amb el servidor Script-Fu és molt senzill:

 • Cada missatge (instrucció Script-Fu) de longitud L que s'envia al servidor ha d'anar precedida dels 3 bytes següents:

  Taula 16.1. Format de capçalera per a les ordres

  Byte núm. Contingut Descripció
  0 0x47 Byte màgic ('G')
  1 L div 256 Byte alt de L
  2 L mod 256 Byte baix de L

 • Cada resposta del servidor (valor de retorn o missatge d'error) de longitud L precedit dels 4 bytes següents:

  Taula 16.2. Format de capçalera per a la resposta

  Byte núm. Contingut Descripció
  0 0x47 Byte màgic ('G')
  1 codi d'error 0 per a èxit, 1 per a error
  2 L div 256 Byte alt de L
  3 L mod 256 Byte baix de L

[Suggeriment] Suggeriment

Si no voleu embrutar-vos les mans: hi ha un script Python anomenat servertest.py subministrat amb el codi font de GIMP, que podeu usar com un senzill intèrpret de la línia d'ordres per al servidor Script-Fu.