7.16. Selecciona la capa del capdavall

Amb l'ordre Selecciona la capa del capdavall podeu fer que la capa del capdavall es converteixi en la capa activa de la imatge, de manera que queda ressaltada al quadre de diàleg de Capes. Si la capa del capdavall de la pila ja és la capa activa, el menú queda inhabilitat.

7.16.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through LayerStackSelect Bottom Layer,

  • o utilitzant la tecla de drecera Fi.

O feu clic al nom de la capa al quadre de diàleg de Capes.