7.16. Επιλογή κατώτατης στρώσης

Με την εντολή Επιλογή κατώτατης στρώσης, μπορείτε να κάνετε την κατώτατη στρώση στη στοίβα να γίνει ενεργή στρώση για την εικόνα. Τότε επισημαίνεται στο διάλογο στρώσεων. Εάν η κατώτατη στρώση της στοίβας είναι ήδη η ενεργή στρώση, αυτή η είσοδος μενού είναι απενεργοποιημένη.

7.16.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the main menu through LayerStackSelect Bottom Layer,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου End.

Ή απλά κλικ στο όνομα στρώσης στο διάλογο στρώσεων.