7. El menú «Capa»

7.1. Introducció al menú «Capes»

Figura 16.102. El contingut del menú «Capes»

El contingut del menú «Capes»

Les ordres del menú Capes permeten treballar amb les Capes.

A més d'accedir al menú Capes des de la barra del menú i fent clic-dret sobre la finestra de la imatge, podeu treballar amb les capes obrint el diàleg Capes i, per exemple, canviar la transparència i la visibilitat de la capa, crear noves capes i grups de capes, afegir una màscara de capa, fusionar o duplicar capes. Aquest diàleg també té un clic-dret al menú contextual amb les mateixes ordres que es mostren al menú principal de capes.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites, també podeu trobar altres entrades en el menú. No són part del GIMP, però s'hi han afegit com a extensions (connectors). Podeu trobar informació sobre el funcionament dels connectors.