7. El menú «Capa»

7.1. Introducció al menú «Capes»

Figura 16.89. El contingut del menú «Capes»

El contingut del menú «Capes»

Les ordres del menú Capes permeten treballar amb les Capes.

A més d'accedir al menú Capes des de la barra del menú i fent clic-dret sobre la finestra de la imatge, podeu treballar amb les capes obrint el diàleg Capes i, per exemple, canviar la transparència i la visibilitat de la capa, crear noves capes i grups de capes, afegir una màscara de capa, fusionar o duplicar capes. Aquest diàleg també té un clic-dret al menú contextual amb la majoria de les mateixes ordres que es mostren al menú Capa principal.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites ací, també podeu trobar altres entrades en el menú. No formen part del mateix GIMP, però han estat afegits per connectors de tercers. Podeu trobar informació sobre la funcionalitat d'un connector fent referència a la seva documentació.