3.19. Emplena el camí

This command is usually disabled. It becomes active when a path exists.

Aquesta funció emplena totes les àrees delimitades pel camí des de l'origen fins al final

3.19.1. Activació de l'ordre

You can access this command from the image menubar through EditFill Path….

3.19.2. Opcions

Aquesta ordre activa una finestra de diàleg:

Figura 16.18. El diàleg «Tria l'estil de farciment»

El diàleg «Tria l'estil de farciment»

Color sòlid

S'utilitza el color de primer pla de la capsa d'eines.

Patró

S'utilitza el patró actiu de la capsa d'eines.

Suavitzat

Aquesta opció està marcada per defecte.

Figura 16.19. Exemple d'emplenament del camí

Exemple d'emplenament del camí

Abans de l'emplenament

Exemple d'emplenament del camí

Després de l'emplenament