3.19. Γέμισμα διαδρομής

Αυτή η εντολή είναι συνήθως απενεργοποιημένη. Γίνεται ενεργή εάν υπάρχει διαδρομή.

Αυτή η λειτουργία γεμίζει όλες τις περιοχές που περιορίζονται από το μονοπάτι από την αρχή έως το τέλος

3.19.1. Ενεργοποίηση της εντολής

You can access this command from the main menu through EditFill Paths….

3.19.2. Επιλογές

Αυτή η εντολή εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου:

Σχήμα 16.15. Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Ο διάλογος «Επιλογή τεχνοτροπίας γεμίσματος»

Συμπαγές χρώμα

Χρησιμοποιείται το χρώμα προσκηνίου της εργαλειοθήκης.

Μοτίβο

Χρησιμοποιείται το τρέχον μοτίβο της εργαλειοθήκης.

Εξομάλυνση

Αυτή η επιλογή είναι προεπιλεγμένη.

Σχήμα 16.16. Παράδειγμα γεμίσματος διαδρομής

Παράδειγμα γεμίσματος διαδρομής

Πριν το γέμισμα

Παράδειγμα γεμίσματος διαδρομής

Μετά το γέμισμα