3. El menú «Edita»

3.1. Entrades del menú «Edita»

Figura 16.11. Continguts del menú «Edita»

Continguts del menú «Edita»

En aquesta secció, trobareu l'ajuda per les ordres del menú Edita.

[Nota] Nota

A més de les ordres descrites ací, també podeu trobar altres entrades en el menú. No formen part del mateix GIMP, però han estat afegits per connectors de tercers. Podeu trobar informació sobre la funcionalitat d'un connector fent referència a la seva documentació.