4.6. Per color

L'ordre Selecciona per color és una alternativa per a accedir a l'eina «Selecciona per color», una de les eines de selecció bàsiques. Podeu trobar més informació sobre l'ús d'aquesta eina en Selecciona per color.

4.6.1. Activació de l'ordre

  • You can access this command from the main menu through SelectBy Color,

  • o amb la drecera de teclat Maj+O.