4.6. Κατά χρώμα

Η εντολή Επιλογή κατά χρώμα είναι ένας εναλλακτικός δρόμος προσπέλασης του εργαλείου «Επιλογή κατά χρώμα», ενός από τα βασικά εργαλεία επιλογής. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο στο Επιλογή κατά χρώμα.

4.6.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕπιλογήΚατά χρώμα,

  • ή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου Shift+O.