2.7. Selecciona per color

L'eina Selecciona per Color està dissenyada per a seleccionar àrees d'una imatge basant-se en la similitud del color. Funciona de manera semblant a l'eina Selecció difusa. La principal diferència és que la Selecció difusa selecciona regions contigües, amb totes les parts connectades al punt de partida per camins que no contenen grans buits; mentre que l'eina Selecciona per color seleccionarà tots els píxels que són prou semblants en color al píxel sobre el qual feu clic, independentment d'on es trobin.

2.7.1. Activació de l'eina

Hi ha diferents possibilitats d'activar l'eina:

  • Des del menú de la imatge EinesEines de seleccióSelecció per color,

  • En fer clic a la icona eina de la caixa d'eines,

  • En prémer la drecera de teclat Maj+O.

2.7.2. Tecles modificadores (per defecte)

L'eina de selecció per color no té cap tecla modificadora especial, només les que afecten a totes les eines de selecció de la mateixa manera. Consulteu la secció Eines de selecció.

2.7.3. Manipulació de l'eina

Figura 14.24. L'eina Selecció per color: selecciona píxels no necessàriament contigus

L'eina Selecció per color: selecciona píxels no necessàriament contigus

Igual que amb la Vareta Màgica, la selecció s'inicia tan aviat com s'ha fet clic, amb referència al primer píxel premut. Si feu clic i arrossegueu, es canvia el llindar de selecció, com amb la Vareta Màgica.

Podeu moure el contorn de la selecció amb els cursors, però no amb el ratolí.

2.7.4. Opcions

Figura 14.25. Opcions de l'eina de selecció pel color

Opcions de l'eina de selecció pel color

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú principal a FinestresFinestres acoblablesOpcions d'eines que obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

[Nota] Nota

Vegeu Eines de selecció Opcions d'ajuda amb opcions que són comunes a totes aquestes eines. Ací només s'expliquen les opcions específiques d'aquesta eina.

Selecciona les àrees transparents, mostra fusionada, màscara de dibuix

Aquestes tres opcions funcionen exactament de la mateixa manera que en la selecció difusa. Mireu Secció 2.6.4, «Opcions» pels detalls.