4.9. Difumina la vora

L'ordre Difumina la vora difumina la vora de la selecció. Crea una suau transició entre la selecció i el que l'envolta. Generalment, difumineu la vora de la selecció amb l'opció «Difumina les vores» de les eines de selecció, però podeu difuminar-la, una altra vegada, amb aquesta ordre.

4.9.1. Activació de l'ordre

Podeu accedir a aquesta ordre des de la barra de menú SeleccionaDifumina la vora.

4.9.2. Descripció de la finestra del diàleg «Difumina la vora de la selecció»

Figura 16.27. El diàleg «Difumina la vora de la selecció»

El diàleg «Difumina la vora de la selecció»

Difumina la vora de la selecció uns

Introduïu l'amplada de la difuminació de la vora de la selecció. La unitat per defecte és el píxel, però podeu triar altres unitats del menú desplegable.

L’àrea seleccionada contínua fora de la imatge

Si la selecció es troba a la vora de la imatge (o va més enllà de la vora), aquesta opció actua com si l’àrea seleccionada continués fora de la imatge.

Figura 16.28. Exemple

Exemple

Original. Selecció a la vora.

Exemple

Opció marcada. La vora dreta no està difuminada.

Exemple

Opció no marcada