4.9. Išlieti ribas

Komanda Išlieti ribas išlieja pažymėtos srities kraštus. Taip sukuriamas tolygus perėjimas tarp pažymėtos srities ir ją supančios aplinkos. Paprastai galite išlieti pažymėtos srities rėmelius naudodami pažymėjimo įrankių parinktį Išlieti kraštus, tačiau galite juos išlieti dar kartą naudodami šią komandą.

4.9.1. Komandos aktyvavimas

You can access this command from the main menu through SelectFeather.

4.9.2. Dialogo lango Išlieti pažymėtą sritį aprašymas

Pav. 16.27. Dialogas Išlieti pažymėtą sritį

Dialogas „Išlieti pažymėtą sritį“

Kiek išlieti pažymėtą sritį

Įveskite pažymėtos srities krašto išliejimo plotį. Numatytieji vienetai yra pikseliai, tačiau šalia esančiame meniu taip pat galite pasirinkti kitus vienetus.

Selected area continue outside image

If the selection is on border of the image (or goes beyond the border), this option acts as if the selected area continued outside the image.

Pav. 16.28. Example

Example

Original. Selection on border.

Example

Option checked. The right border is not feathered.

Example

Option unchecked