4.9. Mjuk kant

Kommandoen Mjuk kant vert brukt for å laga mjuke overgangar rundt utvalet. Til vanleg brukar ein innstillinga «Mjuke kantar» i verktøykassa for dette, men det er ingenting i vegen for å gjere operasjonen ein gong til med denne kommandoen.

4.9.1. Aktivering

You can access this command from the main menu through SelectFeather.

4.9.2. Beskriving av dialogvindauget for «Mjuke kantar»

Figur 16.27. Dialogen «Mjuke kantar»

Dialogen «Mjuke kantar»

Mjuke kantar

Skriv inn breidda på den mjuke kanten. Normalt vert denne oppgitt i pikslar, men du kan endre måleeining i nedtrekksmenyen.

Selected area continue outside image

If the selection is on border of the image (or goes beyond the border), this option acts as if the selected area continued outside the image.

Figur 16.28. Example

Example

Original. Selection on border.

Example

Option checked. The right border is not feathered.

Example

Option unchecked