4.9. Gira una imatge

Les imatges que es prenen amb càmeres digitals de vegades s'han de girar. Per fer-ho, seleccioneu ImatgeTransformaGira 90°. en sentit horari (o en sentit antihorari) des del menú principal. Les imatges següents mostren una rotació de 90 graus en sentit antihorari.

Figura 3.28. Exemple de «Gira una imatge»

Exemple de «Gira una imatge»

Imatge font

Exemple de «Gira una imatge»

Imatge girada 90 graus en sentit antihorari