4.8. Capgira una imatge

Use this option when you need the person in the photo looking in the other direction, or you need the top of the image to be the bottom. Select ToolsTransform ToolsFlip from the image menu, or use the button on the toolbox. After selecting the flip tool from the toolbox, click inside the canvas. Controls in the Tool Options dockable let you switch between Horizontal and Vertical modes.

Després de seleccionar l'eina de capgirament de la caixa d'eines, feu clic en el llenç. L'eina capgira la imatge horitzontalment. Feu servir el diàleg d'opcions per a canviar entre horitzontal i vertical. Useu el diàleg d'opcions per a canviar entre horitzontal i vertical. Si encara no es mostra en el plafó sota la caixa d'eines, feu doble clic en el botó de la caixa d'eines. També podeu usar la tecla Ctrl per a canviar entre horitzontal i vertical.

En les imatges següents, es mostren tots els capgiraments possibles:

Figura 3.30. Imatge d'exemple de capgirament

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge font

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada horitzontalment

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada verticalment

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada horitzontal i verticalment