4.8. Capgira una imatge

Utilitzeu aquesta opció quan necessiteu que la persona de la foto miri en una altra direcció o que la part superior de la imatge sigui la inferior. Utilitzeu EinesEines de transformacióCapgira des del menú de la imatge o utilitzeu el botó de la caixa d'eines. Després de seleccionar l'eina capgira de la caixa d'eines, feu clic dins el llenç. Els controls de les opcions d'acoblament de les eines permeten canviar entre els modes horitzontal i vertical.

Després de seleccionar l'eina de capgirament de la caixa d'eines, feu clic en el llenç. L'eina capgira la imatge horitzontalment. Feu servir el diàleg d'opcions per a canviar entre horitzontal i vertical. Useu el diàleg d'opcions per a canviar entre horitzontal i vertical. Si encara no es mostra en el plafó sota la caixa d'eines, feu doble clic en el botó de la caixa d'eines. També podeu usar la tecla Ctrl per a canviar entre horitzontal i vertical.

En les imatges següents, es mostren tots els capgiraments possibles:

Figura 3.27. Imatge d'exemple de capgirament

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge font

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada horitzontalment

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada verticalment

Imatge d'exemple de capgirament

Imatge capgirada horitzontal i verticalment