5.16. Mostra les guies

L'ordre Mostra les guies activa i desactiva la visualització de les guies en la finestra d'imatge.

Podeu seleccionar la visualització predefinida per a les guies en el diàleg Aparença de la finestra d'imatge.

5.16.1. Activació l'ordre

  • You can access this command from the main menu through ViewShow Guides,

  • o amb la drecera de teclat Maj+Ctrl+T.